Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Tobruk – Ingatlan11 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8175 Balatonfűzfő, Kölcsey F u. 3.; cégjegyzékszáma: 19 09 513983; adószáma: 23340730-2-19; továbbiakban Szolgáltató) által, a www.plastix.hu címen üzemeltetett webáruház (továbbiakban Webáruház) működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő magánszemélyek, illetve jogi személyek  (továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et, ugyanis a webáruház használatával, valamint a szolgáltatások igénybevételével jelen ÁSZF-ben meghatározott valamennyi rendelkezéssel egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek tekint.

1. ÜZEMELTETŐ ADATAI

Cégnév: Tobruk – Ingatlan11 Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8175 Balatonfűzfő, Kölcsey F u. 3.
Cégjegyzékszám: 19 09 513983
Adószám: 23340730-2-19
Képviselő: Slemmerné Szimics Irén ügyvezető
E-mail: hello@plastix.hu
Web: www.plastix.hu
Telefonos elérhetőség: +36/70-9402797
Személyes átvételi lehetőség: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 12.
Megrendelések feldolgozása: munkanapokon 09 – 17 óra között

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel, illetve árajánlatkérés esetén az árajánlatban foglaltak Ügyfél általi írásos elfogadó nyilatkozatával valósul meg. A Webáruházban

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webáruházban közzétett termékek és szolgáltatások árát, illetve tartalmát megváltoztassa, valamint készlethiány esetén a megrendelést visszautasítsa.

A Szolgáltató Webáruházának termékkínálata: PVC szalagfüggönyök, PVC szalagok és PVC szalagfüggönyök rögzítési elemeiből (acél kampósor, acél lemezpárok, szegecsek) áll.

A termékeke lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a Szolgáltató weboldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérdéseit számos formában felteheti, telefon, e-mail. Szolgáltató az általa forgalmazott termék használati utasítását (szerelési útmutató) az megrendelés visszaigazoláshoz mellékeli. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Webáruházban közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Szolgáltatóhoz, melynek adatait, elérhetőségét a kapcsolat menüpontban találja.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,- Ft-os, azaz nulla forintos vagy 1,- Ft-os, azaz egy forintos árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A megrendelés véglegesítésével, visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

A megrendelés akkor jön létre, amikor Szolgáltató munkatársa a megrendelés elfogadásáról írásban – elektronikus úton vagy papír alapon – Ügyfél részére visszaigazolást küld.

A szerződés területi hatálya Magyarország, így kizárólag magyarországi szállítási és számlázási címek adhatók meg. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet Ügyfél jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint kifejezetten tudomásul vesz.

A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt szolgáltatás és/vagy termék részleteit, árát, fizetési módját, határidejét.

4. MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA

Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09 és 17 óra között történik. A megjelölt időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, és amennyiben az a megjelölt feldolgozási idő lejárta után történik, akkor a megrendelés az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Szolgáltató az Ügyfél megérkezését követő köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48, azaz negyvennyolc órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 7-15 nap. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, akkor erről Szolgáltató 48, azaz negyvennyolc órán belül elektronikus úton vagy telefonon tájékoztatja Ügyfelet.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Webáruházban lévő termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Amennyiben a megrendelés vételára előre utalással kiegyenlítésre került, abban az esetben Szolgáltató visszautalja a teljes összeget, illetve részben történő teljesítés esetén a visszautasításra kerülő termékek összegét.

5. RENDELÉS LÉPÉSEI

 • A Webáruház menüsorán a ’Termékeink’ menüpontra kattintva válassza ki az Önnek megfelelő terméket!
 • A tervezett felhasználási területet felmérve megkapja azokat az adatokat, melyekre szüksége lesz a megrendelése elkészítéséhez. Ezután a felmérés alkalmával kapott adatokat ár kalkulátorunkba betáplálva, megkapja az Ön által megtervezett termék pontos árát.
 • Amennyiben minden adatot ellenőrzött, adja a kosarához a terméket!
 • A megrendelés véglegesítéséhez kattintson a Webáruház menüsorán elhelyezett ’Kosár’ gombra. Itt ellenőrizheti még egyszer, hogy pontosan milyen termékeket választott ki és ha szükségesnek érzi, még módosíthat rendelésén.
 • Ezt követően kattintson a ’Tovább a pénztárhoz’ gombra. Itt kérjük, adja meg a számla kiállításához szükséges személyes vagy céges adatait, illetve, ha eltérő címre kéri a szállítást, úgy azt a címet is, majd kattintson a ’Megrendelés elküldése’ gombra.

6. FIZETÉSI INFORMÁCIÓK

A megrendelések az alábbi fizetési módok igénybevételével egyenlíthető ki:

 • Banki előre utalás: az összeg Szolgáltató számlájára történő jóváírás után történik meg a megrendelés teljesítése. Fontos, hogy az összeg átutalásánál tüntesse fel a rendelés számát!
 • Készpénz vagy utánvétel: az összeg a megrendelés teljesítésével egyidejűleg fizetendő
 • Előleg bekérése: Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy saját hatáskörben döntsön előleg bekéréséről. Az előleg mértékének és fizetésének módja megegyezés alapján kerül meghatározásra. Előleg kikötése esetén a megrendelés teljesítése az előleg összegének Szolgáltató számlájára történő jóvárírás után kezdődik meg.

Utánvétes fizetés esetén a megrendelt termék vételárát a csomag átvételekor kell a futárnak megfizetni. Az összeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz.  

Szolgáltató kéri, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjen megvizsgálni és a csomagon észlelt esetleges sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Szolgáltató utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módjában elfogadni.

7. HÁZHOZSZÁLLÍÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Webáruházban leadott megrendelések kiszállítását Szolgáltató saját munkatársai, valamint szerződött partnerei igénybevételével teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 08 – 17 óra közötti időszakban.

Amennyiben a fent megjelölt időszaban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címet megadni. Ha szállítási címként munkahelyi címet jelöl meg, kérjük mindenképpen tüntesse fel a cég nevét és a kiegészítő cím adatokat a szállítási cím rovatba.

Ha a megadott szállítási címen az ajtón nem az Ügyfél neve szerepel, akkor a kiszállítás sikerességének elősegítése érdekében a megjegyzés rovatba a megrendeléskor az Ügyfél – a név megadásával – ezt feltüntetni szíveskedjen.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díja az Ügyfelet terhelik és Szolgáltató a megrendelés újra küldését kizárólag az ellenérték előre történő kiegyenlítését követően áll módjában ismételten elindítani.

8. TULADONJOG

Szolgáltató fenntartja a tulajdonjogát valamennyi termékével és szolgáltatásával összefüggésben mindaddig, amíg az adott megrendelés vonatkozásában az ellenérték kiegyenlítésre nem került Ügyfél részéről. A kifizetetlen termékek Szolgáltató részére történő visszaadás, leszerelés és visszaszállítás költsége, valamint ezek összefüggésében valamennyi tevékenység Ügyfél kötelezettsége. Amennyiben többszöri felszólítás után a kifizetetlen termék nem kerül Szolgáltató birtokába, úgy Szolgáltató jogosult Ügyfél költségén ezt megszervezni. Az ezzel felmerülő költséget Szolgáltató tovább számlázza Ügyfél részére és az eredeti követeléssel együtt kezeli.

9. ELÁLLÁS JOGA

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon, ha a megrendelt termék raktárkészlete kifogyott.

Ügyfél az elállási jogát nem gyakorolhatja a Webáruházban található olyan termékek és szolgáltatások esetén, melyek Ügyfél saját kívánságára, egyedileg kerülnek legyártásra a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § c) pontban meghatározottak alapján. Amennyiben Ügyfél a szerződés megkötése után felmondja azt, kötbérként a megrendelt áru értékének 100%-át, azaz száz százalékát köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítását követően kíván a vásárlástól elállni, azt a termék átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül, indokolás nélkül megteheti, melynek módját a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet határozza meg. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatni Szolgáltató részére. Szolgáltató kizárólag új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent az Ügyfél számára, azonban a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia.

Elállás esetén Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ügyfél nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a csomag átvételét követő 30, azaz harminc napon belül visszautalás Ügyfél részére.

Mindezek alapján Szolgáltató felhívja Ügyfél figyelmét arra, hogy a megrendelés során körültekintően adja meg a méretet és az egyéb adatokat.

10. JÓTÁLLÁSRÓL, KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A megrendelt áru kézhezvételekor ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és nincs mellékelve a futár által kitöltött kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot!

Áruhiány esetén küldje el a futár által kitöltött jegyzőkönyvet, és Szolgáltató haladéktalanul pótolja a hiányzó terméket. További reklamációk/garanciális ügyek érvényesítése érdekében őrizze meg a kifizetését igazoló számlát és szállítólevelet.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az érvényesek

11. Kellékszavatosság

Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. rendelkezései szerint.

Kellékszavatossági igénye alapján Ügyfél választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltató – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta.
 • Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági igényről egy másikra áttérhet, azonban az áttérés költségének viselése az Ügyfelet terheli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2, azaz kettő éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető, továbbá használt dolog esetén ez a határidő 2, azaz két évnél rövidebb határidő esetén legfeljebb 1, azaz egy év.

Kellékszavatossági igény érvényesítésének feltétele a szerződés teljesítésétől számított 6, azaz hat hónapon belül, hogy Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A szerződés teljesítéstől számított 6, azaz hat hónap eltelte után azonban az Ügyfél már köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

12. Termékszavatosság

Szolgáltató által eladott ingó dolog (termék) hibája esetén Ügyfél követelheti, hogy a Szolgáltató a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Az Ügyfél a termékszavatossági igényét a termék forgalomba hozatalától számított 2, két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható, mely során az Ügyfélnek kell bizonyítania a termék hibáját.

A Szolgáltató, illetve a gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;
 • vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék kijavított részére vonatkozóan kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, INFORMÁCIÓK

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, a szolgáltatások igénybevételével, valamint a megrendelések rögzítésével elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési nyilatkozatot.